Re-use library archives: Language svenska

Video intervju om framtidens kompetenser [Video interview about future competences / in Swedish]

Category: /

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en intervju om framtidens kompetenser. Intervjuaren är Theresa Sui och den som intervjuas är Liisa Ilomäki. Videon är skapad för lärare på högstadie- och gymnasienivåerna samt för alla som är intresserade av de kompetenser som elever behöver lära sig under skolåren för att klara fortbildning och arbetsliv.

Läs mer...

Presentationsmaterial “Framtidens kompetenser – hur når vi dem?” [Presentation material about future competences / in Swedish]

Category: /

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en allmän presentation om framtidens kompetenser: vilka de är, varför eleverna redan i skolan behöver lära sig dessa, hur sådana kompetenser kan läras ut vid “vanlig” undervisning. Materilet innehåller också ett exempel på en integrerad kurs där eleverna lär sig biologi / fysik / kemi och framtidens kompetenser: t.ex. objekt-orienterat samarbete, kreativt och iterativt arbete, samt metakognitiva färdigheter.

Läs mer...