Vapaaehtoistoiminnan kurssi (psykologia, lukio) [Voluntary work course / in Finnish]

Tekijä(t): Anu-Elina Vehviläinen

Organisaatio(t): Helsingin medialukio [Helsinki Media Arts Upper Secondary School, Finland]

Julkaisupäivä: 21.4.2016

Opetuksellinen ongelma

Opiskelijoille halutaan tarjota kokonaiskuva vapaaehtoistoiminnan koko kirjoista ja linkittää aihe laajemmin ihmisoikeuksiin ilmiölähtöisesti linkittämällä se muiden oppiaineiden kursseihin, joissa tarkastellaan samaa ilmiötä eri näkökulmista.

Ratkaisu

Toteutettu kurssi

  • ohjaa opiskelijoita perehtymään vapaaehtoistyöhön monikanavaisesti kartuttamalla tietoa, kokemuksia ja taitoja
  • lisää opiskelijan tietoja vapaaehtoistoiminnan laajuudesta ja ohjaa aktiiviseen kansalaisuuteen
  • tukee opiskelijoita jakamaan vapaaehtoistoiminnassa kokemaansa ja oppimaansa yhteisöllisesti ja julkisesti

Kokemukset

Opiskelijat antoivat erittäin positiivista palautetta kurssista. Yhteiseen tiedonrakenteluun sopivia digitaalisia työkaluja voisi käyttää enemmän ja opiskelijoiden pitäisi päästä itse jakamaan työnsä yhteiseen blogiin. Lisäksi toiminnallisuutta ja opiskelijoiden vastuuta kohteista voisi lisätä.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: