Video intervju om framtidens kompetenser [Video interview about future competences / in Swedish]

Författare: Liisa Ilomäki med hjälp av Klas Karlgren

Organisationstillhörighet: Helsingfors Universitet, Finland [University of Helsinki, Finland]

Publiceringsdatum: 30.5.2016

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en intervju om framtidens kompetenser. Intervjuaren är Theresa Sui och den som intervjuas är Liisa Ilomäki. Videon är skapad för lärare på högstadie- och gymnasienivåerna samt för alla som är intresserade av de kompetenser som elever behöver lära sig under skolåren för att klara fortbildning och arbetsliv.

Kontext

Videon kan t.ex. användas för att inleda ett möte med lärarna om nya kompetenskrav som skolor måste beakta. Videon kan följas upp av en gemensam diskussion. En annan möjlig användning är att låta videon ersätta en föreläsning. Den kan också användas till självstudier.

Material och länkar

Länkar till det fullständiga original dokumentet: