Tunnista taitosi -verkkoaineisto [Identify Your Skills course material / in Finnish]

Tekijä(t): Maija Knutti, Kristiina Holm ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 28.5.2016

Resurssin kuvaus

Ammatillisiin perustutkintojen opetussuunnitelmiin sisältyy työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä tukevia sisältöjä. Tunnista taitosi -verkkoaineisto on tuotettu työssäoppimisjaksolla olevien opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien tueksi. Verkkoaineiston avulla opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, miten ammattitaitovaatimukset toteutuvat hänen omassa työssäoppimispaikassaan. Opiskelija oppii havaitsemaan työtehtävien yhteyden suhteessa ammattitaitovaatimusten arvioinnin kriteereihin. Opiskelijat pääsevät tarkastelemaan kokemuksia eri työssäoppimispaikoista yhteisen tiedontuottamisen kautta. Yhteisenä alustana voi olla Padlet, Hangouts, Google Drive tai muu mobiilisovellus.

Konteksti

Verkkoaineisto on tuotettu ammatillisten perustutkintojen työssäoppimisen tueksi, joten  opiskelija ei saa tästä erikseen osaamispisteitä. Materiaali antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella työtehtäviä teoriataustan näkökulmasta. Verkkoaineisto ohjaa opiskelijaa tiedontuottajan ja arvioijan asemaan. Pienryhmän jäsenet ja ohjaava opettaja kommentoivat tuotoksia.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: