Esitys trialogisesta oppimisesta [Presentation of the Trialogical Learning Approach / in Finnish]

Tekijä(t): Minna Lakkala

Organisaatio(t): University of Helsinki, Finland

Julkaisupäivä: 8.3.2016

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) kolmesta oppimisen metaforasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta. Materiaalin on laatinut FT Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Konteksti

Esitystä voi käyttää missä tahansa tilanteessa, missä esitellään trialogisen oppimisen lähestymistapaa, erityisesti opettajien koulutuksessa.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: