Триалогичен подход към обучението [Presentation of the Trialogical Learning approach / in Bulgarian]

Автор(и): Таня Василева (Tania Vasileva)

Организация(и): Технически университет- София, България (Technical University of Sofia, Bulgaria)

Дата на публикуване: 21.03.2016

Описание на ресурса

Ресурсът включва презентационен материал (в PDF формат) за трите метафори при обучение и основните идеи на  триалогичния подход в обучението.  Разгледани са принципите за проектиране, които лекторите могат да използват, при разработката на курсове на базата на триалогичния подход. Английската версия на материала е подготвена първоначално за първата работна среща по проекта KNORK, касаещ триалогичния подход. Презентацията включва препратки към публикации, които съдържат повече информация за теоретичните основи на триалогичния подход в обучението.

Контекст

Презентацията може да се използва във всички случаии, когато се въвежда триалогичния подход за обучение и се обсъжда прилагането му в образователната практика.

Материали и връзки

Връзки към оригиналния документ: