Esitys trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista [Presentation of the Design Principles for Trialogical Learning / in Finnish]

Tekijä(t): Minna Lakkala

Organisaatio(t): University of Helsinki, Finland

Julkaisupäivä: 8.3.2016

Resurssin kuvaus

Resurssi sisältää esitysmateriaalin (pdf-muodossa) trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteista. Materiaalin ovat laatineet tutkijat Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola Helsingin yliopistosta. Esityksen lopussa on luettelo lähteistä, joista löytyy lisätietoa trialogisen oppimisen teoreettisesta taustasta sekä sen suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta opetukseen. Esityksen englanninkielinen version tehty KNORK-hankkeessa tuotettuun opettajankoulutusmateriaaliin trialogisesta oppimisesta (Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach).

Konteksti

Esitystä voi käyttää missä tahansa tilanteessa, missä esitellään trialogisen oppimisen lähestymistapaa, erityisesti opettajien koulutuksessa. Yksi suositeltava tapa on esitellä periaatteet omaa opetustaan suunnitteleville opettajille yksitellen niin, että jokaisesta periaatteesta keskustellaan lyhyesti ja osanottajat kirjoittavat omaan suunnitelmaansa ideoita periaatteen soveltamisesta omassa opetuksessa.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: