Matkailu ja monikulttuurisuus -verkkoaineisto [Travelling and Multiculturalism course material / in Finnish]

Tekijä(t): Heidi Hintikka ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 12.4.2016

Resurssin kuvaus

Matkailualan tutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy kulttuuritietoutta ja kansainvälisyyttä käsittelevä paikallisesti tarjottava tutkinnon osa. Verkkoaineiston avulla opiskelijan on mahdollista muokata opintojen osa kiinnostustensa mukaiseksi ja syventyä teemaan tarkemmin. Opiskelijoiden työskentelyä ohjaa sähköinen työkirja, johon he tuottavat työpareina tai pienryhmissä prosessikuvauksensa suunnitelmasta arviointiin. Yhteisesti muokattava työkirja toimii myös ohjausvälineenä opettajalle. Opintojen osan tavoitteena on, että opiskelijatiimi kokoaa tuotoksistaan yhden kokonaisuuden, jota he voivat havainnollistaa esimerkiksi pelin, havaintopäiväkirjan, blogin tai videon muodossa.

Konteksti

Verkkosisältö on suunnattu ammatillisen peruskoulutuksen matkailualan paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvaan tutkinnonosaan. Aineisto sopii käytettäväksi myös osana kulttuuri- ja kansainvälisyyskasvatuksen opintoja. Verkkoaineistoa on mahdollista hyödyntää myös opinnoissa, joiden tavoitteena on lisätä kulttuuritietoutta sekä kulttuurien ja kansainvälisyyden teemojen tuntemusta. Materiaali asettaa opiskelijan tiedon tuottajan ja arvioijan asemaan, jossa dialogia käyvät opiskelijan lisäksi myös ohjaava opettaja ja työssäoppimispaikka.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: