Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto [Basics of Technical Drawing course material / in Finnish]

Tekijä(t): Janne Saari ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 28.5.2016

Resurssin kuvaus

Kone- ja metallialan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin sisältyy keskeisenä osana teknisten piirustusten ymmärtäminen. Teknisen piirustuksen perusteet -verkkoaineisto on osa Levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osaa. Verkkoaineisto sisältää itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ohjausta. Yhteistoiminnallinen opiskelu rakentuu vuorovaikutteisen kommentoinnin kautta portfolion kaltaisissa blogeissa, joita opiskelijat tuottavat.

Konteksti

Verkkoaineisto perustuu ammatillisen peruskoulutuksen kone- ja metallialan perustutkinnon pakolliseen levytöiden ja hitsauksen perustyöt -tutkinnon osaan. Teknisen piirustuksen perusteet on suunniteltu toteutettavaksi monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on itsenäisessä työskentelyssä. Työskentelyä tuetaan viikoittaisilla verkko-ohjaustapaamisilla. Materiaalin harjoitustehtävät rakentuvat viikon mittaisiin jaksoihin, joiden lisäksi opiskelija tekee näkyväksi omaa oppimisprosessiaan blogissa.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: