Tukirunko trialogiseen oppimiseen perustuvan opetuksen suunnitteluun [Template for planning teaching based on Trialogical learning / in Finnish]

Tekijä(t): Minna Lakkala

Organisaatio(t): University of Helsinki, Finland

Julkaisupäivä: 8.3.2016

Resurssin kuvaus

Opettajan on yleensäkin hyödyllistä tehdä opetuksensa toteuttamisesta kirjallinen suunnitelma, mutta erityisen hyödyllistä se on silloin, kun kokeillaan jotakin uudenlaista pedagogista mallia tai lähestymistapaa. Lisäksi kirjallisia suunnitelmia voi jakaa muille sekä työstää ja kehittää yhdessä kollegoiden kesken. Oheinen resurssi on tukirunko sellaisten kurssien tai opetuskokonaisuuksien suunnitteluun, joissa sovelletaan yhteisöllisen tiedonluomisen käytäntöjä korostavaa trialogisen oppimisen lähestymistapaa. Tukirungossa on myös täytettävä taulukko, johon määritellään, miten trialogisia suunnitteluperiaatteita sovelletaan suunniteltavaan opetuskokonaisuuteen.

Konteksti

Kurssin suunnittelun tukirunkoa voivat käyttää yksittäiset opettajat oman opetuksensa suunnitteluun tai sitä voi voi hyödyntää kursseilla ja koulutuksissa, joissa trialogisen oppimisen lähestymistapaa ja sen soveltamista esitellään opettajille. Rungon voi kopioida tekstitiedostoon tai uuteen verkkodokumenttiin.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: