Sisävalmistusvaiheen työt -verkkoaineisto [Interior Finishing course material / in Finnish]

Tekijä(t): Liisa Huittinen ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 28.5.2016

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkintoon sisältyy Sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osa. Verkkoaineisto on tarkoitettu suoritettavaksi osana laajempaa tutkinnon osaa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee tutustumaan tarkemmin sisävalmistustöihin liittyviin tehtäviin ja saa tukea työssöoppimiseen. Verkkoaineiston ohjaamana opiskelija dokumentoi kuvien, videoiden ja pohdintojen avulla prosessimaista blogiaan, jota päivitetään koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijaa muistutetaan myös vaihtoehtoisesta mahdollisuudesta sanella pohdintojaan ja liittää äänitiedostot osaksi blogia, mikäli kirjoittaminen tuntuu haastavalta.

Konteksti

Verkkoaineisto on suunnattu sisävalmistusvaiheen työt -tutkinnon osaan. Materiaali opiskellaan monimuoto-opiskeluna työssäoppimisen aikana. Kokonaisuuteen sisältyy myös orientoivat lähiopetuspäivät, jotka toteutetaan ennen työssäoppimisjaksoa ja sen päätyttyä. Materiaalin avulla opiskelijat asettuvat tiedontuottajan ja arvioijan asemaan kommentoidessaan vertaistensa blogisisältöjä.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: