Venäjän kielen alkeet (B-kieli) -verkkoaineisto [Russian course material / in Finnish]

Tekijä(t): Kristiina Poltajainen ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 28.5.2016

Resurssin kuvaus

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelmaan sisältyy vieraan kielen (B-kieli) osaamistavoitteet valinnaisena osana viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osaa. Venäjän kielen verkkoaineiston avulla opiskelijalla on mahdollisuus opiskella tärkeimpiä sanontoja, sanastoa ja kulttuuria sekä tutustua syvemmin oman alan sanastoon. Verkkoaineistossa opiskelijat tuottavat yhteisesti videoita ja harjoituspelejä sekä suorittavat vertaiskommentointia sosiaalisen median alustalla.

Konteksti

Verkkoaineisto sopii hyödynnettäväksi ammatillisen perustutkinnon kaikilla aloilla, koska alakohtaiseen sanastoon opiskelija syventyy yhteistyössä vertaisopiskelijan kanssa. Venäjän verkkoaineiston avulla voi ottaa haltuun arkipäivän tilanteissa käytettävää perussanastoa, kuten tervehdyksiä ja muita tärkeitä sanontoja. Verkkoaineiston ohessa hyödynnetään yhteisesti sovittuja sosiaalisen median alustoja, Quizzlet-peliä ja Skypeä.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: