Opas projektityöskentelyyn [A guide to project work for students / in Finnish]

Tekijä(t): Minna Lakkala

Organisaatio(t): University of Helsinki

Julkaisupäivä: 22.2.2016

Resurssin kuvaus

Projektityöskentelyn ja työelämän käytännöt ovat usein kokemusperäistä tietoa eikä niistä juuri ole sopivan tasoista ja helposti saatavilla olevaa materiaalia opetuksessa käytettäväksi. Oppaaseen on koottu yleistietoa, ohjeita ja toimintamalleja projektityöskentelyn suunnittelusta, organisoinnista ja toteuttamisesta. Ajatuksena on, että projektiyöskentelyn lisäksi opas voisi toimia laajemminkin johdatuksena työelämän käytäntöihin ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Opas sisältää seuraavat pääluvut: projektin elementit ja elinkaari, projektin ideointi ja tavoitteenasettelu, projektisuunnitelma, projektityössä tarvittava osaaminen, projektin toteutus sekä yhteenveto ja loppusanat. Kunkin luvun alussa on lyhyt sisältökuvaus ja luvun tavoite. Oppaan lopussa on lähdeluettelo ja liitteissä täydentävää aineistoa, kuten suosituslista digitaalisista työkaluista tai mallikysymyksiä ryhmätyöskentelyn arviointiin.

Konteksti

Opas on alunperin tarkoitettu käytettäväksi Helsingin yliopiston projekti- ja työelämätaitokurssien opettajien ja opiskelijoiden tukimateriaalina. Osa esimerkeistä ja linkeistä koskee nimenomaan Helsingin yliopiston toimintatapoja, mutta pääosin opas sisältää sen verran yleistä tietoa, että se sopii taustalukemistoksi ja kurssimateriaaliksi mihin tahansa toisen asteen tai korkea-asteen koulutukseen, jossa käsitellään projektityöskentelyä ja työelämätaitoja.

Materiaalit ja linkit

  • Kymäläinen, H-R., Lakkala, M., Carver, E. & Kamppari K. (2016). Opas projektityöskentelyyn. Helsinki: Helsingin yliopiston Tieteestä toimintaa -verkosto. Oppaan pdf-versio Helsingin yliopiston Helda-palvelussa.

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: