Presentationsmaterial “Framtidens kompetenser – hur når vi dem?” [Presentation material about future competences / in Swedish]

Författare: Liisa Ilomäki

Organisationstillhörighet: Helsingfors Universitet, Finland [University of Helsinki, Finland]

Publiceringsdatum: 24.5.2016

Resursbeskrivning

Materialet innehåller en allmän presentation om framtidens kompetenser: vilka de är, varför eleverna redan i skolan behöver lära sig dessa, hur sådana kompetenser kan läras ut vid “vanlig” undervisning. Materilet innehåller också ett exempel på en integrerad kurs där eleverna lär sig biologi / fysik / kemi och framtidens kompetenser: t.ex. objekt-orienterat samarbete, kreativt och iterativt arbete, samt metakognitiva färdigheter.

Kontext

Materialet kan användas vid både informella och mer formella delar av lärarutbildning, och t.ex. som förberedelsematerial inför kurser, presentationsmaterial till föreläsningar, eller som annat extramaterial.

Material och länkar

Länkar till det fullständiga original dokumentet: