Materiaalipaketti opettajien kouluttajille trialogisesta oppimisesta [Online Teacher Training Package for the Trialogical Learning Approach]

Tekijä(t): Minna Lakkala

Organisaatio(t): Helsingin yliopisto [University of Helsinki, Finland]

Julkaisupäivä: 29.6.2016

Resurssin kuvaus

Tämä Materiaalipaketti kouluttajille trialogisesta oppimiesta on tarkoitettu kouluttajille ja opettajille, jotka haluavat organisoida koulutusta ja työpajoja opettajille yhteisöllisen tiedonluomisen pedagogiikasta ja trialogisen oppimisen lähestymistavasta.

Materiaali sisältää esimerkin mallikurssin toteutuksesta. Siinä on suosituksia kouluttajille toimintatavoista ja tehtävistä, videoituja asiantuntijaluentoja, esitysmateriaaleja, ohjeita joita voi käyttää tehtävien määrittelyssä, ehdotuksia ja esimerkkejä teknologian käytöstä, ohjaavia runkoja kurssilaisten koulutussuunnitelmien tekemiseen jne.

Kaikissa osioissa on kaksi osaa: 1) ohjeet kouluttajille siitä, miten suunnitella ja järjestää koulutus ja 2) esimerkit kurssin sisällöistä ja ohjeista käytettäväksi koulutuksen materiaaleina. Kouluttajille tarkoitetussa osassa kaikki materiaalit ovat muokattavassa muodossa (esim. ppt. tai .doc), esimerkkimateriaaleissa dokumentit ovat .pdf-muodossa, mikäli kouluttajat haluavat käyttää niitä sellaisenaan.

Konteksti

Materiaalia voivat käyttää kaikki trialogisen lähestymistavan opettamisesta kiinnostuneet opettajaopiskelijoiden tai opettajien kouluttajat erityisesti keskiasteella ja korkea-asteella. Kouluttaja voi kopioida koko paketin sellaisenaan uudeksi EdX-kurssiksi ja kehittää sitä edelleen (poistaa kouluttajan ohjeet ja muokata kurssimateriaaleja) tai käyttää yksittäisiä osia materiaalista, ohjeista tai ideoista jollakin muulla tavalla tai jollakin muulla verkkoalustalla.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: