Muottityöt-verkkoaineisto [Mold work course material / in Finnish]

Tekijä(t): LIisa Huittinen, Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia

Julkaisupäivä: 12.4.2016

Resurssin kuvaus

Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelmaan sisältyy muottitöihin liittyvien työvaiheiden hallinta. Verkkoaineisto opiskellaan pääasiassa työssäoppimisjakson aikana, mutta opintojen ensimmäinen osuus työstetään lähiopetuksessa ennen työjaksoa. Verkkomateriaalin avulla opiskelija saa käytännönläheisen näkökulman muottitöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija työstää verkkoaineiston avulla blogia, johon kootaan valokuvia, videoita ja muuta aineistoa. Kokemusten jakaminen ja ristipölytys toteutetaan opiskelijoiden vertaiskommentoinnin avulla osana blogityöskentelyä.

Konteksti

Rakennusalan tutkinnon opetussuunnitelmassa muottityöt sisältyvät valinnaisiin tutkinnon osiin. Verkkoaineisto on tarkoitettu täydentämään opiskelijan näkökulmaa muottiöistä. Opintojakson aikana opiskelijat tuottavat aineistoa blogiin, jossa tapahtuu myös vertaisarviointi. Työssöoppimisen aikana blogi toimii myös yhteydenpito- ja ohjausvälineenä. Opiskelijat voivat tutustua kanssaopiskelijoiden työssäoppimiskokemuksiin ja saada näin monipuolisemman kuvan muottitöistä rakennusalalla. Verkkomateriaali on käytettävissä näkökulmaa muokkaamalla myös muiden opintojen osien opetukseen.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: