Psykologia – psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineisto [Mental Well Being in Working Life course material / in Finnish]

Tekijä(t): Tekijä(t): Maija Knutti, Piia Kovalainen ja Marianne Mölsä

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 28.5.2016

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaaliseen ja kulttuuriseen osaamiseen sisältyy psykologian osaamistavoitteita. Psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkoaineistossa opiskelija syventyy psyykkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön hyvinvoinnin teemoihin erilaisten reflektointi- ja itsearviointitehtävien avulla. Verkkomateriaalin avulla opiskelijalla on mahdollisuus pohtia työhyvinvointiin liittyviä teemoja työssäoppimisen aikana tai omalla työpaikalla, jos opiskelija käy töissä. Opiskelu aloitetaan alkutapaamisella ja tehtävät työstetään itsenäisesti työssäoppimisjaksolla. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan erilaisista työyhteisöistä yhteisesti työstettävässä blogissa.

Konteksti

Psykologian verkkoaineisto on laadittu ammatillisen peruskoulutuksen yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osaamistavoitteisiin. Aineistossa on laajemmin hyödynnettävissä olevia psyykkistä hyvinvointia ja työhyvinvointia käsitteleviä tehtäviä esimerkiksi seuraaviin yhteisiin tutkinnon osiin: Työkyvyn ylläpitäminen ja terveystieto, Työelämätaidot ja Työyhteisön toiminta. Sisältöjä voidaan soveltaa myös eri tutkintojen ammatillisessa opetuksessa.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: