Ruotsin kielen opiskelua yhteisöllisesti (ruotsin kieli, lukio) [Learning Swedish language by collaborative studies / in Finnish]

Tekijä(t): Leena Hernigle (1), Kaisa Kokko (2) & Liisa Ilomäki (3)

Organisaatio(t): Olarin koulu ja lukio [Olari lower and upper secondary school] (1), Tapiolan lukio [Tapiola upper secondary school] (2), Helsingin yliopisto [University of Helsinki] (3)

Julkaisupäivä: 27.6.2016

Opetuksellinen ongelma

Kurssin uudelleen suunnittelulla pyrittiin ratkaisemaan kolme ongelmaa: :

  1. Kurssin sisältö (ympäristösanastoa ruotsin kielellä) on lukiolaisille haastava oppia.
  2. Opetuksessa pitäisi nykyistä enemmän integroida oppiaineita ja siihen rohkaistaan.
  3. On tärkeää opettaa opiskelijoille myös työelämätaitoja, kuten yhteisöllistä työskentelyä ja tiedon käyttöä.

Ratkaisu

Lukion ruotsin kurssi (BB05) aloitettiin ympäristöasioita käsittelevällä teemalla käyttäen kieltä välineenä. Kurssilla sovellettiin tutkivaa oppimista niin, että opiskelijat perehtyvät yhteisöllisen oppimisen avulla haastavaan sanastoon. Tehtävänä oli tehdä 2-4 opiskelijan ryhmissä ohjatusti ja aikataulutetusti empiirinen tutkimus ruotsin kielellä jostakin ympäristöön liittyvästä aiheesta. Kestävä kehitys oli opetussuunnitelmassa määritelty kurssin teema. Kurssi oli yhden jakson eli kuuden viikon mittainen.

Kokemukset

Opiskelijoiden kokemukset: Oman tutkimuksen tekeminen loi autenttisen tilanteen kielen käyttämiselle ja oli mielekäs tapa oppia sanastoa ja teemaan liittyviä asiasisältöjä. Opiskelijat oppivat myös tutkimuksen tekemisen ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Projektin lopuksi opiskelijat esittelivät tutkimuksensa muille ja kokivat, että he olivat oman aiheensa asiantuntijoita. Ryhmät olivat hyvin kiinnostuneita siitä, mitä muut ryhmät olivat tehneet.

Opettajien kokemukset: Kaksi ruotsin opettajaa suunnitteli kurssin yhdessä ja he ovat toteuttaneet projektin kursseillaan yhteensä neljä kertaa. Kumpikin opettaja on sitä mieltä, että työskentelyprosessi on erittäin tarkoituksenmukainen. Opiskelijat ovat oppineet yhteisöllistä työskentelyä, tutkimuksen tekemistä ja uutta sanastoa projektityötä tekemällä. Jatkossa kielen oppimista pitäisi vielä tehostaa. Opiskelijat  kokivat omistajuutta tekemäänsä työhön ja olivat innostuneita esityksistään.

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: