Värikäsittelypalvelujen turvallinen tuottaminen -verkkoaineisto [Safe Hair Colouring Services course material / in Finnish]

Tekijä(t): Margit Ponkkonen-Härkönen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia, Finland]

Julkaisupäivä: 21.6.2016

Resurssin kuvaus

Hiusalan ammattiopintoihin liittyvässä verkkototeutuksessa on kymmenen monipuolista teematehtävää, joiden avulla opiskelija voi tutustua turvalliseen ja vastuulliseen värikäsittelyn tuottamiseen asiakkaalle. Osa teemojen tehtävistä suoritetaan yksilötyönä ja osa kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Teematehtäviin tarvitaan myös työssäoppimisen ohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan myös muita hiusalan ammattilaisia. Materiaalia on tarkoitus käyttää niin, että opettaja ohjaa opintojaa valitsemallaan oppimisalustalla, jonne teemojen tuottama tieto työstetään yksin ja yhdessä.

Konteksti

Materiaali on tuotettu ammatillisen peruskoulutuksen hiusalan perustutkinnon Värjäyskäsittelyt-tutkinnon osien osaksi. Värjäyskäsittelyt-tutkinnon  35 opintosuorituspisteestä tämä verkkotototeutus kattaa 3 opintosuorituspistettä. Opinnot on ensisijaisesti tarkoitus suorittaa työssäoppimisjaksolla, mutta ne sopivat myös opiskelijoille, jotka ovat muuten kiinnostuneita opintojen aihesisällöistä.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: