Pelikulttuuri ja mediayrittäjyys (äidinkieli ja yhteiskuntaoppi, lukio) [Game culture and media entrepreneurship / in Finnish]

Tekijä(t): Riikka Aurava & Jarkko Liedes

Organisaatio(t): Helsingin medialukio [Helsinki Media Arts Upper Secondary School, Finland]

Julkaisupäivä: 21.6.2016

Opetuksellinen ongelma

Opiskelijat ovat kiinnostuneita peleistä ja pelaamisesta sekä yrittäjyydestä, mutta nämä eivät useinkaan kohtaa. Haasteena on saada kiinnostus ja luovuus jalostettua innovaatioiksi ja tuotteiksi.

Ratkaisu

Olemassa olevien kurssien yhdistäminen ilmiöksi ja korkeakouluasteen mukaanotto motivoivat opiskelijoita, sillä työskentely ei jää vain yhden kurssin sisällä tehtäväksi näpertelyksi. Projektitöitä tehdään autenttisissa ympäristöissä, jatkokoulutus ja uramahdollisuudet mielessä.

Kokemukset

Lukuisat vierailijaluennot, tutustumiskäynnit ja opiskelijoita osallistavat harjoitukset toimivat hyvin. Opiskelijat ovat harjoitelleet oman osaamisensa esittelyä, visualisointia ja pitchausta. Projektitöitä on tehty pareittain ja ryhmissä, mikä lisää keskustelevuutta.

Yhteistyö korkea-asteen oppilaitoksen kanssa on ollut opiskelijoista ja lukion opettajista erittäin motivoivaa. Osa opiskelijoista kertoi löytäneensä jo tulevan opiskelupaikkansa sieltä, mikä on erittäin ilahduttavaa, sillä se lisää kiinnostusta ja motivaatiota lukionkin aikaisiin opintoihin.

Pelillisyyttä ja kilpailullisuutta on pyritty käyttämään sekä sisältöteemana että pedagogisena metodina ja arviontiperusteena ilmiöön kuuluvilla kursseilla. Esimerkiksi mediayrittäjyys-kurssin lopputöiden arvioimisessa käytetään ns. leijonanluola-tyyppistä pitchausta.

Google Sitesin käytössä oli haasteita, kun osa opiskelijoista ei pystynytkään lisäämään sinne omaa tekstiä, vaan tuotokset piti lähettää opettajalle, joka lisäsi ne sivuille. Tämän takia materiaalin lisääminen oli melko hidasta, mikä ei tietenkään ole motivoivaa kenellekään. Yhteisen sivuston pitäisi olla helpommin päivitettävissä, jotta se tulisi aktiivisemmin käyttöön.

Opettajien kannalta ilmiön suunnitteluun pitäisi varata enemmän aikaa. Opiskelijoiden kannalta olisi parempi, että esimerkiksi kurssien aikataulutuksesta ja kursseille ilmoittautumisesta olisi informoitu aikaisemmin. Jatkossa huomiota täytyy kiinnittää siihen, että mahdollisimman monella opiskelijalla olisi mahdollisuus osallistua kaikille ilmiöön liittyville kursseille.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: