Ympäristöosaava-verkkoaineisto [Environmental Expert course material / in Finnish]

Tekijä(t): Anna Kepanen ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 26.5.2016

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin, sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan sisältyy ympäristöosaamiseen liittyvät teemat. Ympäristöosaava -verkkototeutus on suunnattu kaikille perustutkinto-opiskelijoille Variassa. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu ympäristöosaamisen keskeisiin käsitteisiin, kuten elinkaariajatteluun, jätteen synnyn ehkäisyyn ja energia- ja materiaalitehokkuuteen. Opiskelija tarkastelee teemoja oman alansa näkökulmasta ja omista kiinnostuksistaan käsin. Teemoja käsitellään ilmiöpohjaisesti vertaisopiskelijoiden kanssa.

Konteksti

Ympäristöosaaminen on tärkeä ammattitaidon osa monella alalla. Verkkoaineisto antaa opiskelijalle monipuolisen kuvan mahdollisuuksista, joihin ammattilainen voi vaikuttaa työnsä kautta. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, jossa opiskelijat tuottavat tietoa yhteisesti sovituille oppimisalustoille.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: