Yrittäjyys ja yritystoiminta -verkkoaineisto [Entrepreneurship and Business course material / in Finnish]

Tekijä(t): Jyrki Kalliolahti ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 26.5.2016

Resurssin kuvaus

Ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opintokokonaisuus, johon sisältyy yrittäjyyden ja yritystoiminnan teemat. Verkkomateriaalin avulla opiskelija syventää tietoaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. Verkkoaineistossa hyödynnetään opettajan valitsemaa sähköistä keskustelualustaa, jossa opiskelijat käyvät keskustelua ja muodostavat työelämäkontakteja.

Konteksti

Ammatillisen tutkinnon opetussuunnitelman valinnaisiin tutkinnon osiin sisältyy yrittäjyyden ja yritystoiminnan teemat. Verkkoaineiston tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri aihealueiden avulla yrittäjämäisen toiminnan, kuten vastuunottamisen ja itsensä kehittämisen sisältöihin. Yrittäjyys ja yritystoiminnan -verkkoaineistoa voi hyödyntää myös muissa teeman perusteita käsittelevissä opinnoissa.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: