Energia ekosysteemissä (biologia, kemia ja fysiikka, lukio) [Energy in Ecosystem / in Finnish]

Tekijä(t): Sakari Kannisto, Anni Kukko, Tapani Savolainen (1) & Minna Lakkala (2)

Organisaatio(t): Helsingin medialukio [Helsinki Media Arts Upper Secondary School, Finland] (1), Helsingin yliopisto [University of Helsinki, Finland](2)

Julkaisupäivä: 14.4.2016

Opetuksellinen ongelma

Kehittämistarve: Fysiikan, kemian ja biologian ensimmäisten kurssien oppisisältö on täynnä pirstaleista tietoa, eikä kokonaiskuvaa tietystä aiheesta saa. Energiaa käsitellään jokaisella kurssilla, mutta eri näkökulmista.

Ratkaisu

Päätimme yhdistää muutamat oppituntimme tutkiaksemme aihetta (energia) yhdessä kaikkien oppiaineiden kursseilla eri näkökulmista. Projekti on toteutettu keväällä 2014 ja 2015.

Opiskelijat (n. 70) tarkastelivat energiaa pakollisilla kursseilla (FY 1, BI 1 ja KE 1). Yhteinen projekti oli n. 1/3 kurssien sisällöstä, ja hanke kesti koko jakson ajan, 7 viikkoa. Opiskelu käynnistettiin yhteisellä ideoinnilla koulun pihalla, makkaranpaiston lomassa. Opiskelijat jaettiin 1. tapaamisessa yhteisen ideoinnin pohjalta sovittua osa-aluetta käsitteleviin ryhmiin, joiden tehtävänä oli selvitellä tutkimuksen omaisesti omaa aihettaan. Opiskelijat työskentelivät oman kurssinsa ryhmissä eli kurssien välistä sekoittumista ei ollut. Jakson aikana aurinkoenergian asiantuntija alan yrityksestä kävi pitämässä opiskelijoille  luennon.

Käytössä oli avoimet pilvipalvelut: Alkuideat ääni- ja videotallenteina, kokoaminen luokassa Padletilla, aineiston työstäminen Google-asiakirjoina ryhmittäin, lopullinen materiaali koottiin Prezi-esitykseksi. Ryhmien kuvaukset koottiin digitaaliseksi kokonaisuudeksi myöhempää käyttöä varten, mutta tämä työ jäi vähän kesken.

Kokemukset

Yhteenvetoa tutkimustuloksista opetuksen kannalta
+     Uusien käytäntöjen vieminen onnistui pakollisille kursseille ja suurelle opiskelijaryhmälle.
+−    Opettajien yhteistyö oli toimivaa, mutta prosessin toteutusta ja käytäntöjä ei riittävästi suunniteltu yhdessä, joten joka kurssilla oli vähän erilaiset työtavat.
−    Materiaalin kokoamista yhteiseksi tuotokseksi ei ehditty tehdä lopussa kunnolla.
+    Kaikki opettajat aikovat soveltaa uusia työtapoja myös muilla kursseilla.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: