Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -verkkoaineisto [The causes of infections and asepsis course material / in Finnish]

Tekijä(t): Tekijä(t): Marjaana Melander, Tiina Pilto ja Piia Kovalainen

Organisaatio(t): Vantaan ammattiopisto Varia [Vantaa Vocational College Varia]

Julkaisupäivä: 25.5.2016

Resurssin kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa, jonka osaamisvaatimuksiin kuuluu tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikan sisällöt. Verkkoaineiston avulla opiskelija tutustuu potilas- ja asiakasturvallisuuden ja hyvinvoinnin osa-alueisiin sekä ottaa haltuun mikrobiologian terminologiaa. Materiaalin avulla opiskelijat tuottavat yhteistä blogia ja työstävät ryhmätehtävän Padlet-oppimisalustalle.

Konteksti

Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelman pakollisiin tutkinnon osiin liittyy keskeisesti tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka sisällöt. Materiaali työstetään opettajan ohjaamana monimuoto-opiskeluna. Verkkoaineisto ohjaa opiskelijoita tuottamaan yhdessä sisältöjä blogiin ja Padlet-oppimisalustaan sekä arvioimaan vertaisopiskelijoiden tuotoksia. Työelämälähtöinen näkökulma kytkeytyy verkkoaineistoon työelämähaastattelujen kautta.

Materiaalit ja linkit

Linkit alkuperäiseen dokumenttiin: